Zamówienia publiczne | Centrum e-Zdrowia

Przejdź do biuletyn informacji publicznej">

Unia Europejska Flaga Unii Europejskiej

grafika wektorowa obrazująca ideę zamówień

Zamówienia publiczne

Znajdziesz tutaj informacje na temat postępowań w toku i zakończonych, zapytań o wartość szacunkową oraz plan zamówień publicznych

  Postępowania w toku

  Postępowania zakończone

  Zapytanie o wartość szacunkową

  Plan zamówień publicznych

  Plan postępowań o udzielenie zamówień zawiera w szczególności informacje dotyczące:

  • przedmiotu zamówienia;
  • rodzaju zamówienia według podziału na zamówienia na roboty budowlane, dostawy lub usługi;
  • przewidywanego trybu lub innej procedury udzielenia zamówienia;
  • orientacyjnej wartości zamówienia;
  • przewidywanego terminu wszczęcia postępowania w ujęciu kwartalnym lub miesięcznym.

  Pliki do pobrania

  Podstawa prawna: Art. 13a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.).

  Aktualizacje Planu postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021 znajdują się w Biuletynie Zamówień Publicznych pod linkiem https://ezamowienia.gov.pl/mo-client-board/bzp/tender-details/2021%2FBZP%2000012449%2F14%2FP Podstawa prawna: Art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 z późn. zm.)

  Plan Zamówień Publicznych Centrum na rok 2022 znajduje się pod linkiem: https://ezamowienia.gov.pl/mo-client-board/bzp/tender-details/2022%2FBZP%2000114580%2F01%2FP

  Aktualizacje Planu postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022 znajdują się w Biuletynie Zamówień Publicznych.

  Podstawa prawna: Art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.)