Strategia Centrum e-Zdrowia | Centrum e-Zdrowia

Przejdź do biuletyn informacji publicznej">

Unia Europejska Flaga Unii Europejskiej

Twarz kobiety

Strategia Centrum e-Zdrowia na lata 2023-2027

25 stycznia 2023 r. Centrum e-Zdrowia przyjęło „Strategię Centrum e-Zdrowia na lata 2023-2027” – dokument wyznaczający długofalowe cele oraz pokazujący, jak je osiągnąć. Realizacja strategii, której jednym kluczowych założeń jest dialog z interesariuszami, przełoży się na tworzenie jeszcze lepszych e-usług w ochronie zdrowia, odpowiadających na ich potrzeby.

Centrum e-Zdrowia, by utrzymać pozytywny trend w rozwoju e-zdrowia w Polsce i w pełni wykorzystać potencjał instytucji, a także w oparciu o cele wyznaczone przez Ministerstwo Zdrowia, opracowało strategię rozwoju. Obejmuje ona najbliższe 5 lat, czyli okres 2023–2027. 

Ostatnie lata to szybki i intensywny rozwój e-usług w sektorze ochrony zdrowia, za którego informatyzację odpowiada Centrum e-Zdrowia. Tak szybki rozwój był możliwy m.in. dzięki ogromnemu potencjałowi, jaki ma nasza instytucja i jej pracownicy. Nie chcemy tego potencjału zaprzepaścić. A wręcz odwrotnie – za cel postawiliśmy sobie jego rozwijanie, a przyjęta strategia definiuje kierunki tego rozwoju oraz pozwala na uporządkowanie naszych działań” – mówi Paweł Kikosicki, dyrektor Centrum e-Zdrowia (CeZ).

Strategia definiuje m.in. misję i wizję, opisuje wartości oraz cele, do których instytucja będzie dążyć. Najistotniejszym jest zapewnienie pacjentom i innym uczestnikom systemu ochrony zdrowia wysokiej jakości e-usług. 

Strategia Centrum e-Zdrowia określa długofalowe cele i pokazuje, jak instytucja zamierza je zrealizować. Pomoże jej wykorzystywać swoje mocne strony, pracować nad słabymi, optymalizować działania i rozwijać się. W efekcie przełoży się to na tworzenie jeszcze lepszych e-usług, odpowiadających potrzebom wszystkich interesariuszy: pacjentów, podmiotów leczniczych i farmaceutycznych, dostawców oprogramowania medycznego oraz organów administracji publicznej.

Centrum e-Zdrowia chce włączać wszystkich interesariuszy w projektowane przez siebie rozwiązania i poznać ich opinie na temat projektowanych systemów. To jeden z celów strategicznych zapisanych w strategii: „Wzmocnienie współpracy w oparciu o dialog z interesariuszami”.