Dostawa 100 licencji rozszerzających produkt Axence nVision będący w posiadaniu Zamawiającego tj. Centrum e-Zdrowia oraz usługi wsparcia obejmującą 750 agentów | Centrum e-Zdrowia

Przejdź do biuletyn informacji publicznej">

Unia Europejska Flaga Unii Europejskiej

Dostawa 100 licencji rozszerzających produkt Axence nVision będący w posiadaniu Zamawiającego tj. Centrum e-Zdrowia oraz usługi wsparcia obejmującą 750 agentów

Ostatnia modyfikacja
22-02-2024

WRZ.270.25.2024

Do przedmiotowego zamówienia zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień
publicznych nie stosuje się przepisów tej ustawy.