Plan działania w zakresie cyberbezpieczeństwa w ochronie zdrowia | Centrum e-Zdrowia

Unia Europejska Flaga Unii Europejskiej

specjalista IT przed ekranem

Plan działania w zakresie cyberbezpieczeństwa w ochronie zdrowia

W związku z publikacją Decyzji Ministra Zdrowa z dn. 29 kwietnia 2022 w sprawie działań NFZ, mających na celu podniesienie poziomu bezpieczeństwa teleinformatycznego u świadczeniodawców, którzy są podmiotami leczniczymi, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2022 r. poz. 633, z późn. zm.), prowadzącymi szpital, publikujemy rekomendacje Centrum e-Zdrowia w zakresie realizacji tych zadań w czterech priorytetowych kierunkach:

  • konieczność ochrony danych medycznych,
  • ochrona poczty elektronicznej,
  • ochrona brzegu sieci,
  • ochrona stacji roboczych.

Rekomendacja pod nazwą „Plan działania w zakresie cyberbezpieczeństwa w ochronie zdrowia” jest zestawem rekomendacji funkcjonalnych oraz organizacyjnych.
Wszelkie publikowane rekomendacje nie są obowiązującym zaleceniem do wykonania, a jedynie wskazówką, której celem jest wskazanie możliwych kierunków działania.