Badanie stopnia informatyzacji podmiotów leczniczych | Centrum e-Zdrowia

Przejdź do biuletyn informacji publicznej">

Unia Europejska Flaga Unii Europejskiej

kobieta patrząca na ekran laptopa

Badanie stopnia informatyzacji podmiotów leczniczych

Centrum e-Zdrowia już po raz szósty przeprowadziło wśród podmiotów leczniczych badanie ankietowe, którego celem było ustalenie, czy są one przygotowane do wymiany elektronicznej dokumentacji medycznej, cyberbezpieczeństwa oraz wykorzystania innowacyjnych technologii. Wyniki badania po raz pierwszy zostały zaprezentowane podczas konferencji Zmiany w ochronie zdrowia, 29 września 2022 r.

Badanie składające się z 44 pytań zostało zrealizowane w dniach 25 maja – 24 czerwca 2022 r., techniką wywiadu wspomaganego komputerowo (z ang. Computer-Assisted Web Interview). Ankieta została rozesłana na adresy e-mail podmiotów wskazanych w Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą.

Łącznie w ramach VI edycji Badania wpłynęło 11580 wypełnionych i pozytywnie zweryfikowanych formularzy ankietowych, to jest ponad dwa razy więcej niż przed rokiem. Podkreślić należy kwestię różnorodności badanej grupy (PWDL) ze względu na rodzaj prowadzonej działalności – w badaniu wzięły udziały zarówno podmioty szpitalne, zatrudniające ponad 251 osób w zawodzie medycznym, jak i mniejsze jednostki: ambulatoryjne i POZ. Wskazywane przez podmioty w formularzu ankietowym odpowiedzi miały charakter deklaratywny.

Tegoroczne badanie przeprowadzono według nowej metodyki. Przez cały okres trwania badania, podmioty mogły liczyć na wsparcie pracowników CeZ, którzy m.in. przygotowali instrukcję, jak poprawnie wypełnić ankietę, a także służyli pomocą na bieżąco odpowiadając na pytania, które wpływały na dedykowaną skrzynkę e-mail. Równocześnie uruchomiono infolinię, której konsultanci udzielali pracownikom podmiotów merytorycznego wsparcia.

Zachęcamy do zapoznania się z raportem (plik PDF)