Zakup licencji Oracle w wersji Enterprise Edition (8 sztuk) wraz z 12 miesięcznym wsparciem. | Centrum e-Zdrowia

Przejdź do biuletyn informacji publicznej">

Unia Europejska Flaga Unii Europejskiej

Zakup licencji Oracle w wersji Enterprise Edition (8 sztuk) wraz z 12 miesięcznym wsparciem.

Ostatnia modyfikacja
06-04-2022

WRZ

Centrum e-Zdrowia zamierza udzielić zamówienia firmie Oracl na: "Zakup licencji Oracle w wersji Enterprise Edition (8 sztuk) wraz z 12 miesięcznym wsparciem.”

Przedmiotowe zamówienie jest procedowane w oparciu o wyłączenie z art. 6a  ust 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (tj. Dz U z 2021 r. poz 2095,2120,2133,2262,2269,2317,2368,2459, z 2022 r. poz.202,218)

Zamówienie wyłączone z obowiązku stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.