Zakup 100 szt. licencji na oprogramowanie skanujące aplikacje webowe (rozszerzenie posiadanych licencji oprogramowania TIO-WAS Tenable Web Application Scanning lub równoważne) | Centrum e-Zdrowia

Przejdź do biuletyn informacji publicznej">

Unia Europejska Flaga Unii Europejskiej

Ostatnia modyfikacja
18-08-2022

Zakup 100 szt. licencji na oprogramowanie skanujące aplikacje webowe (rozszerzenie posiadanych licencji oprogramowania TIO-WAS Tenable Web Application Scanning lub równoważne)

W związku z faktem, iż do przedmiotowego Zapytania wpłynęło pytanie, Zamawiający przytacza jego treść i udziela odpowiedzi. Jednocześnie Zamawiający dołącza aktualny Załącznik nr 1 do Zapytania – OPZ, w  którym zmiany zapisów oznaczone zostały kolorem czerwonym.