Wydrukowanie oraz dostarczenie ulotek informacyjnych i plakatów w ramach kampanii informacyjno-edukacyjnej e-zdrowia | Centrum e-Zdrowia

Przejdź do biuletyn informacji publicznej">

Unia Europejska Flaga Unii Europejskiej

Wydrukowanie oraz dostarczenie ulotek informacyjnych i plakatów w ramach kampanii informacyjno-edukacyjnej e-zdrowia

Ostatnia modyfikacja
19-05-2023

WRZ.270.125.2023

Centrum e-Zdrowia informuje Wykonawców, że przedmiotowe postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem platformy e-Zamówienia.

Specyfikacja warunków zamówienia, zwana dalej "SWZ" znajduje się na stronie prowadzonego postępowania pod linkiem:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-aaf8deb9-f53d-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

Na stronie prowadzonego postępowania udostępniane będą wyjaśnienia i zmiany treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.

Wartość zamówienia nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 359 pkt. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r.

Postępowanie prowadzone w trybie podstawowym wariant 1.