Wstępne ogłoszenie informacyjne - Świadczenie usług utrzymania systemu DOM | Centrum e-Zdrowia

Przejdź do biuletyn informacji publicznej">

Unia Europejska Flaga Unii Europejskiej

Wstępne ogłoszenie informacyjne - Świadczenie usług utrzymania systemu DOM

Ostatnia modyfikacja
13-01-2023

WRZ

Wartość zamówienia przekracza kwotę określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710, 1812, 1933, 2185).

Wstępne ogłoszenie informacyjne