Wstępne ogłoszenie informacyjne - Rozbudowa macierzy dyskowych V7000. | Centrum e-Zdrowia

Przejdź do biuletyn informacji publicznej">

Unia Europejska Flaga Unii Europejskiej

Wstępne ogłoszenie informacyjne - Rozbudowa macierzy dyskowych V7000.

Ostatnia modyfikacja
12-08-2022

WRZ

Wartość zamówienia przekracza kwotę określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 poz.1129 r. z późn. zm.)

Wstępne ogłoszenie informacyjne