Wsparcie w realizacji zadań określonych przez Zamawiającego w ramach projektu e-Krew | Centrum e-Zdrowia

Przejdź do biuletyn informacji publicznej">

Unia Europejska Flaga Unii Europejskiej

Wsparcie w realizacji zadań określonych przez Zamawiającego w ramach projektu e-Krew

Ostatnia modyfikacja
09-03-2022

WRZ.270.134.2021

Zamówienie wyłączone z obowiązku stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

Projekt współfinansowany ze środków Funduszy Europejskich Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa w ramach projektu "e-Krew - Informatyzacja Publicznej Służby Krwi oraz Rozwój Nadzoru nad Krwiolecznictwem".