Wsparcie eksperckie przy realizacji zadań związanych z prowadzeniem analiz danych, przygotowywania opracowań i raportów w zakresie funkcjonowania systemu opieki zdrowotnej w celu poprawy jego efektywności oraz detekcji nadużyć | Centrum e-Zdrowia

Przejdź do biuletyn informacji publicznej">

Unia Europejska Flaga Unii Europejskiej

Wsparcie eksperckie przy realizacji zadań związanych z prowadzeniem analiz danych, przygotowywania opracowań i raportów w zakresie funkcjonowania systemu opieki zdrowotnej w celu poprawy jego efektywności oraz detekcji nadużyć

Ostatnia modyfikacja
06-04-2022

WRZ.270.39.2022

Do przedmiotowego zamówienia zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych nie stosuje się przepisów tej ustawy.