Świadczenie wsparcia dla oprogramowania Sparx Systems | Centrum e-Zdrowia

Przejdź do biuletyn informacji publicznej">

Unia Europejska Flaga Unii Europejskiej

Świadczenie wsparcia dla oprogramowania Sparx Systems

Ostatnia modyfikacja
16-11-2022

WRZ.270.266.2022

Do przedmiotowego zamówienia zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień
publicznych nie stosuje się przepisów tej ustawy.