Świadczenie usług utrzymania systemu DOM | Centrum e-Zdrowia

Przejdź do biuletyn informacji publicznej">

Unia Europejska Flaga Unii Europejskiej

Świadczenie usług utrzymania systemu DOM

Ostatnia modyfikacja
19-01-2023

WRZ.270.7.2023

Centrum e-Zdrowia informuje, że przedmiotowe postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem platformy e-Zamówienia.

Specyfikacja warunków zamówienia, zwana dalej "SWZ" znajduje się na stronie prowadzonego

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-3fc4907b-9…

Na stronie prowadzonego postępowania udostępniane będą wyjaśnienia i zmiany treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.

Wartość zamówienia nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 359 pkt. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r.

Postępowanie prowadzone w trybie podstawowym, wariant 1.