Świadczenie usług tłumaczeniowych w zakresie tłumaczeń tekstu i ustnych. | Centrum e-Zdrowia

Przejdź do biuletyn informacji publicznej">

Unia Europejska Flaga Unii Europejskiej

Świadczenie usług tłumaczeniowych w zakresie tłumaczeń tekstu i ustnych.

Ostatnia modyfikacja
05-10-2022

WRZ.270.226.2022

Do przedmiotowego zamówienia zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień
publicznych nie stosuje się przepisów tej ustawy.