Rozbudowa środowiska graficznego Centrum e- Zdrowia o oprogramowanie Figma lub równoważne | Centrum e-Zdrowia

Przejdź do biuletyn informacji publicznej">

Unia Europejska Flaga Unii Europejskiej

Rozbudowa środowiska graficznego Centrum e- Zdrowia o oprogramowanie Figma lub równoważne

Ostatnia modyfikacja
10-11-2022

WRZ.270.256.2022 

Do przedmiotowego zamówienia zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień
publicznych nie stosuje się przepisów tej ustawy.