Realizacja zadań określonych przez Zamawiającego w ramach projektu e-Krew | Centrum e-Zdrowia

Przejdź do biuletyn informacji publicznej">

Unia Europejska Flaga Unii Europejskiej

Realizacja zadań określonych przez Zamawiającego w ramach projektu e-Krew

Ostatnia modyfikacja
09-03-2022

WRZ.270.141.2021

Do przedmiotowego zamówienia zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych nie stosuje się przepisów tej ustawy.

Projekt współfinansowany ze środków Funduszy Europejskich Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa w ramach projektu "e-Krew - Informatyzacja Publicznej Służby Krwi oraz Rozwój Nadzoru nad Krwiolecznictwem"