Dostawę licencji oprogramowania PowerApps lub równoważnych | Centrum e-Zdrowia

Unia Europejska Flaga Unii Europejskiej

Dostawę licencji oprogramowania PowerApps lub równoważnych

Ostatnia modyfikacja
24-06-2022

WRZ.270.148.2022

 

Do przedmiotowego zamówienia zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych nie stosuje się przepisów tej ustawy.