Długoterminowy najem trzech samochodów hybrydowych typu HEV, na potrzeby Centrum eZdrowia.a | Centrum e-Zdrowia

Przejdź do biuletyn informacji publicznej">

Unia Europejska Flaga Unii Europejskiej

Długoterminowy najem trzech samochodów hybrydowych typu HEV, na potrzeby Centrum eZdrowia.a

Ostatnia modyfikacja
07-11-2022

WRZ.270.257.2022

Do przedmiotowego zamówienia zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień
publicznych nie stosuje się przepisów tej ustawy.