Bieżące wsparcie 3 osób w zakresie przetwarzania, integracji i wizualizacji danych, umożliwiających automatyzację procesów raportowych, w szczególności dotyczących realizacji recept oraz świadczeń medycznych | Centrum e-Zdrowia

Przejdź do biuletyn informacji publicznej">

Unia Europejska Flaga Unii Europejskiej

Bieżące wsparcie 3 osób w zakresie przetwarzania, integracji i wizualizacji danych, umożliwiających automatyzację procesów raportowych, w szczególności dotyczących realizacji recept oraz świadczeń medycznych

Ostatnia modyfikacja
07-04-2022

WRZ.270.58.2022

Wartość zamówienia nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. z późn. zm.)

Do przedmiotowego zamówienia zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych nie stosuje się przepisów tej ustawy.