Współpraca z Naczelną Izbą Aptekarską | Centrum e-Zdrowia

Przejdź do biuletyn informacji publicznej">

Unia Europejska Flaga Unii Europejskiej

farmaceutka trzymająca w ręku tablet

Współpraca z Naczelną Izbą Aptekarską

W związku z rozwojem informatyzacji obszaru ochrony zdrowia oraz zbliżającym się terminem rozpoczęcia przez Polskę wymiany e-recept transgranicznych, Centrum e-Zdrowia w ramach Akademii CeZ podjęło współpracę z Naczelną Izbą Aptekarską.

Celem podjętych działań jest wspólne dbanie o szerzenie wśród farmaceutów wiedzy w zakresie obecnych i nowych rozwiązań IT (e-usług), w tym dotyczących wprowadzenia i funkcjonowania e-recepty transgranicznej.

Więcej informacji dostępnych jest pod tym adresem

Organizowane przez Akademię CeZ w ramach współpracy z NIA szkolenia skierowane są do farmaceutów. Szkolenia online obywają się za pośrednictwem platformy e-lerningowej WebinarNIA Naczelnej Izby Aptekarskiej.

Za szkolenie uczestnicy mogą otrzymać 2 punkty szkoleniowe.

Rekrutacje na szkolenia prowadzi Naczelna Izba Aptekarska.

Terminy szkoleń:

  • 28 września 2022 godz. 10:00

  • 28 września 2022 godz. 18:00

  • 17 października 2022 godz. 10:00

  • 17 października 2022 godz. 18:00

do zmiany