POTENTIAL | Centrum e-Zdrowia

Przejdź do biuletyn informacji publicznej">

Unia Europejska Flaga Unii Europejskiej

mężczyzna pracujący na laptopie

POTENTIAL

PilOTs for EuropeaN digiTal Identity wALlet

Nazwa projektu: PilOTs for EuropeaN digiTal Identity wALlet
Instytucja przyznająca: European Health and Digital Executive Agency (HADEA)
Data rozpoczęcia projektu: 1 kwietnia 2023 r.
Data zakończenia projektu: 31 maja 2025 r.
Czas trwania projektu: 26 miesięcy
Całkowita wartość Projektu: 53,218,846.56 EUR
Budżet CeZ: 276 060.00 EUR
Wartość dofinansowania dla CeZ: 132 205.00 EUR

Projekt POTENTIAL jest jednym z projektów wspieranych przez Komisję Europejską, którego celem jest pilotażowe uruchomienie i przetestowanie działania europejskiego portfela tożsamości cyfrowej (EUDI).

Projekt realizowany jest przy udziale ponad 140 podmiotów publicznych i prywatnych z 19 krajów członkowskich UE oraz Ukrainy.

Centrum e-Zdrowia jest jednym z beneficjentów projektu. Poza CeZ wśród beneficjentów reprezentujących Polskę są także:

  • Ministerstwo Cyfryzacji
  • Ministerstwo Rozwoju i Technologii
  • Sieć Badawcza Łukasiewicza - Poznański Instytut Technologiczny
  • T-Mobile Polska S.A.

Aktywny udział w projekcie umożliwi Polsce dostosowanie się do zmian opisanych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r., dotyczących identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w kontekście transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym (Rozporządzenie eIDAS). Celem rozporządzenia eIDAS jest wprowadzenie nowego narzędzia w postaci europejskiego portfela tożsamości cyfrowej. Dzięki naszemu zaangażowaniu w ten projekt, Polska będzie przygotowana na to nowe narzędzie i jego skuteczne zastosowanie.

W ramach projektu zaplanowano pilotażowe przetestowanie portfela EUDI w 6 przypadkach użycia:

  • dostęp do e-usług rządowych
  • otwarcie rachunku bankowego
  • rejestracja karty SIM
  • mobilne prawo jazdy
  • podpis elektroniczny
  • e-recepty.

Prace w sektorze zdrowia projektu POTENTIAL, w których Centrum e-Zdrowia bierze udział, zakładają możliwość generowania kodu QR zawierającego dane e-recepty i dane identyfikacyjne pacjenta. Tym samym pacjenci z Polski będą mogli korzystać z QR kodów, nie tylko kupując leki w polskich aptekach za pomocą mojeIKP. Już niedługo będą mogli korzystać z QR kodów – bez pokazywania dokumentu tożsamości – także w aptekach zagranicznych biorących udział w transgranicznej wymianie e-recept. Stanie się to możliwe dzięki modyfikacji aplikacji mObywatel.

Więcej informacji o projekcie:

 

belka z oznaczeniem UE

Powiązane treści

Nasze analizy biznesowe pomagają w podejmowaniu ważnych decyzji zarządczych w systemie ochrony zdrowia

W portfolio naszych cyfrowych usług są systemy IT, do których należą rejestry medyczne, dziedzinowe systemy teleinformatyczne oraz systemy wspomagające profilaktykę i leczenie

To jeden z najważniejszych projektów teleinformatycznych, który stanowi rdzeń ekosystemu e-zdrowia w Polsce