Patient Summary | Centrum e-Zdrowia

Przejdź do biuletyn informacji publicznej">

Unia Europejska Flaga Unii Europejskiej

widok dłoni na klawiaturze i ikon dokumentów

Patient
Summary

Nazwa projektu: Patient Summary Poland
Instytucja przyznająca: European Health and Digital Executive Agency
Data rozpoczęcia projektu: 1 stycznia 2024 r.
Data zakończenia projektu: 31 grudnia 2026 r.
Czas trwania projektu: 36 miesięcy
Wartość Projektu: 2 438 829.60 EUR
Wartość dofinansowania: 1 951 063.67 EUR

Niedawny ogólnoświatowy kryzys zdrowotny związany z pandemią Covid-19 przypomniał, że kryzysy zdrowotne nie respektują granic i wpływają na wszystkich. Dlatego też istnieje jeszcze większa potrzeba łatwego i szybkiego dostępu do danych dotyczących zdrowia i ich udostępniania, niezależnie od miejsca przebywania. Infrastruktura usług cyfrowych w dziedzinie e-zdrowia (eHDSI) oferuje pacjentom usługi udostępniania danych zdrowotnych (MyHealth@EU) w celu zapewnienia ciągłości opieki dla podróżujących za granicę na terytorium Unii Europejskiej. Daje to państwom członkowskim możliwość wymiany danych dotyczących zdrowia w bezpieczny, skuteczny i interoperacyjny sposób. Usługi takie umożliwiają korzystanie z opieki zdrowotnej podczas podróży zagranicznych na terytorium Unii Europejskiej w taki sam sposób, w jaki korzystają z nich w kraju zamieszkania – za pośrednictwem cyfrowego kanału komunikacji.

Polska wdrożyła transgraniczną e-receptę we wrześniu 2022 roku, a obecnie rozpoczęła prace nad wdrożeniem kolejnej transgranicznej e-usługi: Patient Summary (PS).

Patient Summary (PS), czyli  Skrócona Karta Zdrowia Pacjenta zawiera informacje na temat ważnych aspektów zdrowotnych, takich jak grupa krwi, alergie, aktualnie przyjmowane leki, choroby przewlekłe, operacje czy wszczepione urządzenia. PS pomoże lekarzom opracować odpowiednie leczenie, uniknąć potencjalnego ryzyka i pokonać bariery językowe.

Wdrożenie Patient Summary wraz z innymi transgranicznymi e-usługami zwiększy bezpieczeństwo zdrowotne obywateli, zwłaszcza tych, którzy często podróżują w ramach krajów Unii i EFTA.

Korzyści i cele:

Współpraca państw członkowskich w ramach MyHealth@EU toruje drogę do osiągnięcia następujących celów ogólnych:

  • Umożliwienie sprawnej opieki transgranicznej i bezpieczny dostęp do informacji na temat zdrowia pacjentów między europejskimi systemami opieki zdrowotnej.
  • Zwiększenia bezpieczeństwa pacjentów poprzez zmniejszenie częstotliwości błędów medycznych oraz zapewnienie szybkiego dostępu do informacji o stanie zdrowia pacjenta, a także zwiększenie dostępności do własnych e-recept pacjenta, także za granicą.
  • Łatwy dostęp personelu medycznego do informacji ratujących życie w sytuacjach awaryjnych oraz ograniczenie powtarzania procedur diagnostycznych.

Ponadto usługi świadczone w ramach MyHealth@EU w znacznym stopniu przyczyniają się do realizacji filaru 1 i filaru 2 komunikatu Komisji w sprawie transformacji cyfrowej w zdrowiu i opiece, które obejmują: po pierwsze, bezpieczny dostęp obywateli do ich danych dotyczących zdrowia, również transgranicznie, a po drugie, medycyna spersonalizowana za pośrednictwem wspólnej europejskiej infrastruktury danych. Technologia medyczna jest uważana za kluczową dla jednolitego rynku cyfrowego. Celem strategii jednolitego rynku cyfrowego jest zapewnienie niezbędnej interoperacyjności i standaryzacji w obszarze zdrowia, w tym e-zdrowia i telemedycyny.

belka z oznaczeniem finansowania UE

Powiązane treści

Nasze analizy biznesowe pomagają w podejmowaniu ważnych decyzji zarządczych w systemie ochrony zdrowia

W portfolio naszych cyfrowych usług są systemy IT, do których należą rejestry medyczne, dziedzinowe systemy teleinformatyczne oraz systemy wspomagające profilaktykę i leczenie

To jeden z najważniejszych projektów teleinformatycznych, który stanowi rdzeń ekosystemu e-zdrowia w Polsce