Zgłoś uwagi do projektu „Strategii Centrum e-Zdrowia” | Centrum e-Zdrowia

Przejdź do biuletyn informacji publicznej">

Unia Europejska Flaga Unii Europejskiej

Grupa osób stojąca nad stołem, na którym rozłożone są dokumenty

Zgłoś uwagi do projektu „Strategii Centrum e-Zdrowia”

Konsultujemy publicznie projekt naszej strategii rozwoju na lata 2023–2027. Na uwagi czekamy do 23 grudnia. Dokument wyznacza długofalowe cele i doskonali sposób naszego działania.

„Ostatnie lata to szybki i intensywny rozwój e-usług w sektorze zdrowia publicznego, za którego informatyzację odpowiada Centrum e-Zdrowia. Tak szybki rozwój był możliwy m.in. dzięki ogromnemu potencjałowi, jaki ma nasza instytucja i jej pracownicy. Nie chcemy tego potencjału zaprzepaścić. A wręcz odwrotnie – za cel postawiliśmy sobie jego rozwijanie, a strategia pozwala na uporządkowanie naszych działań” – mówi Paweł Kikosicki, dyrektor Centrum e-Zdrowia (CeZ).

Aby utrzymać pozytywny trend w rozwoju e-zdrowia i w pełni wykorzystać potencjał naszej instytucji, opracowaliśmy strategię rozwoju. Obejmuje ona najbliższe 5 lat, czyli okres 2023–2027. 

Strategia definiuje m.in. misję i wizję, opisuje wartości oraz cele, do których będziemy dążyć. Najistotniejszym jest zapewnienie pacjentom i innym uczestnikom systemu ochrony zdrowia wysokiej jakości e-usług.

MISJA

Centrum e-Zdrowia, realizując cele i priorytety e-zdrowia w Polsce, tworzy, dostarcza, rozwija i utrzymuje bezpieczne rozwiązania informatyczne dla systemu ochrony zdrowia, które odpowiadają na potrzeby ich użytkowników.

Nasza strategia określa długofalowe cele i pokazuje, jak je zamierzamy osiągnąć. Pomoże nam wykorzystywać mocne strony, pracować nad słabymi, optymalizować działania i rozwijać się. W efekcie przełoży się to na tworzenie jeszcze lepszych e-usług, odpowiadających potrzebom wszystkich interesariuszy: pacjentów, podmiotów leczniczych i farmaceutycznych, dostawców oprogramowania medycznego oraz organów administracji publicznej.

Chcemy włączać wszystkich interesariuszy w projektowane przez siebie rozwiązania i poznać ich opinie. To zresztą jeden z celów strategicznych zapisanych w strategii: „Wzmocnienie współpracy w oparciu o dialog z interesariuszami”. Krokiem w kierunku wzmocnienia tej współpracy są publiczne konsultacje strategii. Każda zgłoszona przez Państwa propozycja będzie dla nas ważna i zostanie szczegółowo przeanalizowana. 

Uwagi do strategii można zgłaszać do 23 grudnia br.

Formularz jest dostępny w dwóch wersjach: online lub excel (załączony poniżej plik "Tabela uwag do strategii"), który po wypełnieniu należy przesłać na adres: strategia [at] cez.gov.pl (strategia[at]cez[dot]gov[dot]pl).