Zapraszamy na kolejny UserKon z KIDL | Centrum e-Zdrowia

Przejdź do biuletyn informacji publicznej">

Unia Europejska Flaga Unii Europejskiej

grafika z tekstem UserKon

Zapraszamy na kolejny UserKon z KIDL

Zapraszamy użytkowników systemów i rejestrów wykorzystywanych przez pracowników laboratoriów diagnostycznych na kolejną konferencję UserKon. Spotkanie będzie poświęcone nowej wersji Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą (RPWDL 2.0).

Podczas spotkania, specjaliści CeZ omówią wyniki badania satysfakcji użytkowników tego systemu. Zaprezentowany zostanie również proces składania wniosku o wpis indywidualnej praktyki diagnosty laboratoryjnego. Na zakończenie spotkania przewidziana jest sesja Q&A dla uczestników wydarzenia.

Weź udział w UserKon i włącz swoją opinię!

Rejestracja dostępna jest na tej stronie.