Zespół Cyberbezpieczeństwa | Centrum e-Zdrowia

Przejdź do biuletyn informacji publicznej">

Unia Europejska Flaga Unii Europejskiej

grafika wektorowa obrazująca ideę cyberbezpieczeństwa

Zespół Cyberbezpieczeństwa

Kontakt

W przypadku kontaktu z Zespołem Cyberbezpieczeństwa Centrum e-Zdrowia, prosimy o oznaczenie informacji zgodnie z regułami Traffic Light Protocol (TLP). Oznaczona przez TLP korespondencja powinna wskazywać kolor w temacie oraz w treści wiadomości e-mail, bezpośrednio przed samą określoną informacją.

Kolor TLP należy oznaczać wielkimi literami:

tło czerwone

TLP:
RED

Odbiorcy nie mogą dzielić się przekazanymi informacjami z nikim,
z wyjątkiem innych odbiorców tych wiadomości.

tło pomarańczowe

TLP:
AMBER

Odbiorcy mogą dzielić się informacjami jedynie w obrębie swojej organizacji (a także jej klientów)
z osobami, które muszą poznać wiadomości oraz jedynie w zakresie niezbędnym do podjęcia stosownych działań.

zielone tło

TLP:
GREEN

Odbiorcy mogą dzielić się informacji ze swoimi współpracownikami, w ramach swojej i partnerskich organizacji oraz
w swoim środowisku. Nie można jednak udostępniać tych informacji przez publiczne kanały informacyjne.

białe tło

TLP:
CLEAR

Dystrybucja informacji nie podlega żadnym ograniczeniom
(z wyjątkiem praw autorskich).

Kontakt z zespołem cyberbezpieczeństwa, e-mail: csirt [at] cez.gov.pl (csirt[at]cez[dot]gov[dot]pl)

W zgłoszeniu podać należy następujące informacje:

  • dane kontaktowe i informacje organizacyjne,
  • imię i nazwisko oraz nazwa i adres organizacji,
  • adres e-mail,
  • numer telefonu,
  • adres(y) IP, FQDN(y) i każdy inny odpowiedni element  techniczny wraz z powiązaną obserwacją,
  • wyniki skanowania (jeśli są) i /lub dowolny wycinek logów  pokazujący problem.

W celu zachowania poufności przesyłanych danych w kontaktach z zespołem cyberbezpieczeństwa prosimy korzystać z systemu pgp/gpg.

opis zespołu csirt e-zdrowie i deklaracja polityki działania - zgodnie z dokumentem rfc 2350, opublikowanym przez internet engineering task force: