Za nami UserKon z pracownikami laboratoriów diagnostycznych | Centrum e-Zdrowia

Przejdź do biuletyn informacji publicznej">

Unia Europejska Flaga Unii Europejskiej

Abstrakcyjna gafika z hasłem UserKon

Za nami UserKon z pracownikami laboratoriów diagnostycznych

Będą zmiany w Rejestrze Diagnostów Laboratoryjnych (RDL), Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą (RPWDL) oraz Systemie Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych (SMK). CeZ dyskutował z pracownikami laboratoriów diagnostycznych po to, by tworzyć dla nich lepsze rozwiązania.

Za nami kolejny UserKon, tym razem zorganizowany wspólnie z Krajową Izbą Diagnostów Laboratoryjnych. 31 maja CeZ opowiedział uczestnikom spotkania o planowanych w najbliższym czasie zmianach w Rejestrze Diagnostów Laboratoryjnych (RDL), Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą (RPWDL) oraz Systemie Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych (SMK). Wysłuchał także, jakie są oczekiwania i potrzeby diagnostów laboratoryjnych w zakresie tych systemów. 

UserKon – włącz swoją opinię

UserKon to formuła spotkań, za pomocą której Centrum e-Zdrowia chce poznać opinię użytkowników o tworzonych przez siebie systemach. Tym razem to pracownicy laboratoriów diagnostycznych zapoznali się z planami wdrożeń nowych wersji wybranych systemów i rejestrów oraz najważniejszymi zmianami, które już niedługo wejdą do powszechnego użycia. W trakcie wydarzenia uczestnicy mogli przedstawić swoje zdanie oraz sugestie dotyczące rozwoju narzędzi, których używają już teraz lub będą używać w przyszłości. Chodzi o podniesienie komfortu ich pracy, więc CeZ z uwagą słuchał wszystkich spostrzeżeń.

Wzmocnienie współpracy z podmiotami leczniczymi to jeden z naszych celów strategicznych na lata 2023-2027. UserKon’y to dla nas okazja do poznania opinii i propozycji rozwiązań przedstawicieli zawodów medycznych. To oni na co dzień korzystają z naszych systemów i rejestrów, dlatego ich głos jest dla nas kluczowy w projektowaniu kolejnych narzędzi wspierających leczenie i diagnostykę w Polsce – powiedział Paweł Kikosicki, dyrektor Centrum e-Zdrowia podczas otwarcia konferencji. 

W procesie stałego rozwoju swoich kompetencji i doskonalenia zawodowego, ważny jest systematyczne poszerzanie wiedzy w zakresie obsługiwanych przez diagnostów laboratoryjnych systemów. Konferencja UserKon tworzy przestrzeń do prezentacji planów rozwoju systemów SMK, RDL oraz RPWDL oraz dyskusji nt. propozycji nowych rozwiązań – powiedziała Monika Pintal-Ślimak, Prezes Zarządu Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych.

 

Plan na przyszłość: bezpieczne, kompleksowe i efektywne systemy dla diagnostów 

Najbliższe aktualizacje systemu RDL obejmują m.in. zwiększenie bezpieczeństwa systemu oraz podniesienie efektywności procesów. Planowane są również zmiany w wyszukiwarce zarówno pod kątem dodatkowych zabezpieczeń jak i rozbudowy danych. To ostatnie jest odpowiedzią na liczne postulaty użytkowników dot. kompleksowości danych systemu. 

Większa wydajność, prosta i intuicyjna obsługa zapewniona dzięki rozwiązaniom zaprojektowanym zgodnie z zasadami UX/UI oraz nowy interfejs użytkownika, z możliwością obsługi praktyk diagnostów laboratoryjnych. To najważniejsze cechy nowej wersji RPWDL, która została zaprezentowana podczas UserKon’u. Ważną zmianą są również nowe słowniki, które poprawiają jakość zbieranych danych. Uruchomienie systemu jest planowane na początek listopada 2023 r.

Najwięcej emocji wzbudził temat nowych rozwiązań dla SMK. Wśród najczęściej zgłaszanych potrzeb znalazły się: przejrzystość, intuicyjność oraz nowe funkcje, które ułatwią użytkownikom korzystanie z systemu. W trakcie spotkania eksperci CeZ zaprezentowali propozycje zmian, które mają być odpowiedzią na te potrzeby. Przedstawione zostały też założenia do SMK II. Jednym z udogodnień w nowym systemie będzie możliwość złożenia wniosku o rozpoczęcie specjalizacji. Zakończenie prac nad nową wersją jest zaplanowane na drugą połowę 2025 r. 

Konferencję poprzedziło badanie satysfakcji

UserKon to nowa formuła dialogu z użytkownikami systemów i rejestrów medycznych. Naszym celem jest optymalizacja rozwiązań wykorzystywanych przez diagnostów laboratoryjnych pod kątem podniesienia ich komfortu pracy. W tym celu zespoły projektowe CeZ we współpracy z przedstawicielami KIDL przeprowadziły badanie satysfakcji z korzystania z systemów i rejestrów. Za ich pośrednictwem zapytaliśmy o opinię użytkowników oraz zdiagnozowaliśmy ich potrzeby, co było kluczowym elementem przygotowania programu konferencji. Dążymy do tego, aby w przyszłości badanie satysfakcji było podstawą w formułowaniu wniosków dotyczących zmian i aktualizacji badanych systemów – podkreślała na zakończenie wydarzenia Anna Talarczyk, ekspertka ds. jakości e-usług i doświadczeń klienta CeZ.