Projekt POTENTIAL z Polską na pokładzie | Centrum e-Zdrowia

Przejdź do biuletyn informacji publicznej">

Unia Europejska Flaga Unii Europejskiej

fragment kuli ziemskiej

Projekt POTENTIAL z Polską na pokładzie

Dziewiętnaście państw członkowskich Unii Europejskiej i Ukraina na drodze do ułatwienia realizacji usług cyfrowych

W lipcu zainicjowano nowy europejski projekt, który ułatwi realizację usług w wymiarze transgranicznym i jest ważnym krokiem w kierunku wzmocnienia Unii Europejskiej w cyfrowej dekadzie. POTENTIAL to pilotażowe przedsięwzięcie o szerokim zakresie. Przyczyni się do weryfikacji tożsamości cyfrowej w Europie. Projekt ma na celu wspieranie innowacji, współpracy i wzrostu w sześciu sektorach tożsamości cyfrowej – usługach rządowych, bankowości, telekomunikacji, prawie jazdy, podpisie elektronicznym i zdrowiu (w zakresie e-recepty transgranicznej).

Ważne warsztaty
Stacjonarne spotkanie inicjujące projekt odbyło się 10–11 lipca 2023 r. w Paryżu. W polskiej grupie uczestniczyli oprócz nas przedstawiciele Centralnego Ośrodka Informatyki, Ministerstwa Rozwoju i Technologii oraz Poznańskiego Instytutu Technologicznego. Nasza reprezentacja (Magdalena Lebiedziewicz – kierownik projektu, Marta Brożyna i Karolina Kozicka – wsparcie projektu) wzięła udział w sesjach plenarnych oraz warsztatach dotyczących e-recepty transgranicznej (Use Case 6). Zaprezentowaliśmy aplikację mojeIKP, a zwłaszcza jej możliwości w zakresie generowania kodów QR. Wzięliśmy także udział w dyskusji na temat docelowego kształtu rozwiązania. 

Korzyści dla wszystkich
Projekt POTENTIAL przyniesie nam niezwykle wygodne rozwiązanie. Wszystkie potrzebne dokumenty i dane będą w jednej aplikacji walletowej – EU Wallet. Umożliwi to np. udostępnienie prawa jazdy do kontroli podczas podróży zagranicznej bez konieczności szukania fizycznego dokumentu, ale także wykupienie leków w zagranicznej aptece bez konieczności legitymowania się dodatkowym dokumentem. 

Prace w sektorze zdrowia projektu POTENTIAL, w których bierzemy udział, zakładają możliwość generowania kodu QR zawierającego dane e-recepty i dane identyfikacyjne pacjenta. Tym samym pacjenci z Polski będą mogli korzystać z QR kodów, nie tylko kupując leki w polskich aptekach za pomocą mojeIKP. Już niedługo będą mogli korzystać z QR kodów – bez pokazywania dokumentu tożsamości – także w aptekach zagranicznych biorących udział w transgranicznej wymianie e-recept. Stanie się to możliwe dzięki modyfikacji aplikacji mObywatel.

Mamy się czym pochwalić
Przy okazji tego rodzaju spotkań międzynarodowych możemy być dumni z rozwiązań, które zostały już wdrożone w naszym kraju. Polska należy do czołówki krajów, które wymieniają transgranicznie dane – e-recepty. Usługa wymiany e-recept transgranicznych została uruchomiona w Polsce we wrześniu 2022 r. Cały czas rozszerza się lista krajów, z którymi możliwa jest wymiana, tzn. państw honorujących wzajemnie swoje e-recepty.

#potential2023

oznaczenie Unii Europejskiej