Certyfikat zgodności z normą ISO 27001 dla CeZ | Centrum e-Zdrowia

Przejdź do biuletyn informacji publicznej">

Unia Europejska Flaga Unii Europejskiej

Kobieta pracująca przy komputerze otoczona monitorami

Certyfikat zgodności z normą ISO 27001 dla CeZ

Uzyskaliśmy certyfikat zgodności z prestiżowym, międzynarodowym standardem w zakresie zarządzania bezpieczeństwem informacji zgodnym z normą ISO 27001.

Certyfikat dotyczy Systemu Bezpieczeństwa Informacji i realizacji zadań z zakresu budowy społeczeństwa informacyjnego, obejmujących:

  • organizację i ochronę zdrowia,
  • działania na rzecz dostępu do informacji oraz
  • projektowanie, budowę, wdrażanie i zapewnienie sprawnego funkcjonowania systemów informacyjnych w zakresie e-zdrowia.

Certyfikat jest zapewnieniem stosowania przez CeZ skutecznych procedur i procesów w zakresie bezpieczeństwa informacji, których głównymi atrybutami są: poufność, integralność i dostępność.

Jest też potwierdzeniem, że wytwarzane przez nas systemy teleinformatyczne e-zdrowia, które stanowią wsparcie całego polskiego systemu ochrony zdrowia, są zgodne z najwyższymi światowymi standardami bezpieczeństwa. Dzięki temu możemy zapewnić naszych obywateli, że wszystkie przetwarzane przez nas dane są bezpieczne i chronione oraz są udostępniane tylko uprawnionym do tego osobom, a świadczone usługi są odporne na zakłócenia i są zdolne powrócić po awarii do sprawnego działania.