Kontakt - Centrum e-Zdrowia

Kontakt

Centrum e-Zdrowia

INFOLINIA TECHNICZNA CeZ

tel. 19 457

  • P1 - czynna 7 dni w tygodniu w godz. 6:00 – 21:00
  • pozostałe systemy - czynna pon. - pt. w godz. 8:00 - 15:00

Kancelaria

tel. +48 22 597-09-59
fax. +48 22 597-09-37                       skrytka ePUAP: /csiozgovpl/SkrytkaESP

Kontakt dla mediów

e-mail: media@csioz.gov.pl

Projekty / Systemy

Nazwa projektu/systemu

Adres e-mail

e-skierowanie

Rejestr Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą (RPWDL)

Rejestr Aptek

System Monitorowania Kształcenia (SMK)

System Monitorowania Zagrożeń (SMZ)

System Ewidencji Zasobów Ochrony Zdrowia (SEZOZ)

Instrument Oceny Wniosków Inwestycyjnych w Sektorze Zdrowia (IOWISZ)

Zintegrowany System Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi (ZSMOPL)

System Obsługi List Refundacyjnych (SOLR)

System Informatyczny Rezydentur (SIR)

Rejestr Jednostek Współpracujących z systemem Państwowe Ratownictwo Medyczne (RJWPRM)

Rejestr Asystentów Medycznych (RAM)