Zakup przełączników SAN w podziale na: Część I: Zakup 8 przełączników światłowodowych FC; Część II: Zakup 8 zestawów licencji i wkładek do przełączników. | Centrum e-Zdrowia

Przejdź do biuletyn informacji publicznej">

Unia Europejska Flaga Unii Europejskiej

Zakup przełączników SAN w podziale na: Część I: Zakup 8 przełączników światłowodowych FC; Część II: Zakup 8 zestawów licencji i wkładek do przełączników.

Ostatnia modyfikacja
28-10-2022

WRZ.270.252.2022

Specyfikacja warunków zamówienia, zwana dalej "SWZ" znajduje się na stronie prowadzonego postępowania pod linkiem:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-388cd3d1-5430-11ed-9171-f6b7c7d59353  

Na stronie prowadzonego postępowania udostępniane będą wyjaśnienia i zmiany treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.

Wartość zamówienia przekracza kwotę określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r.