Wsparcie, jako Kierownik Projektu, w realizacji zadań określonych przez Zamawiającego, w ramach wykorzystania danych przetwarzanych centralnie w obszarze uczenia maszynowego i sztucznej inteligencji | Centrum e-Zdrowia

Przejdź do biuletyn informacji publicznej">

Unia Europejska Flaga Unii Europejskiej

Wsparcie, jako Kierownik Projektu, w realizacji zadań określonych przez Zamawiającego, w ramach wykorzystania danych przetwarzanych centralnie w obszarze uczenia maszynowego i sztucznej inteligencji

Ostatnia modyfikacja
02-02-2023

WRZ.270.276.2022

Centrum e-Zdrowia informuje Wykonawców, że przedmiotowe postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem platformy e-Zamówienia
Specyfikacja Warunków Zamówienia, zwana dalej "SWZ", znajduje się na stronie prowadzonego postępowania pod linkiem:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-a7ddb983-6a74-11ed-abdb-a69c1593877c

Na stronie prowadzonego postępowania udostępniane będą wyjaśnienia i zmiany treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.

Wartość zamówienia nie przekracza kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 2 ww. ustawy.