Udostępnienie platformy łączącej funkcje wellbeingową i społecznościową dla pracowników Centrum e-Zdrowia poprzez dostęp do cyfrowej platformy dostępnej przez przeglądarkę internetową oraz aplikację mobilną (dalej zwana jako „Platforma”) | Centrum e-Zdrowia

Przejdź do biuletyn informacji publicznej">

Unia Europejska Flaga Unii Europejskiej

Udostępnienie platformy łączącej funkcje wellbeingową i społecznościową dla pracowników Centrum e-Zdrowia poprzez dostęp do cyfrowej platformy dostępnej przez przeglądarkę internetową oraz aplikację mobilną (dalej zwana jako „Platforma”)

Ostatnia modyfikacja
09-03-2022

WRZ.270.140.2021

Do przedmiotowego zamówienia zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych nie stosuje się przepisów tej ustawy.