Świadczenie usługi wsparcia producenckiego oraz wsparcia eksperckiego dla Systemu SolarWinds | Centrum e-Zdrowia

Przejdź do biuletyn informacji publicznej">

Unia Europejska Flaga Unii Europejskiej

Świadczenie usługi wsparcia producenckiego oraz wsparcia eksperckiego dla Systemu SolarWinds

Ostatnia modyfikacja
25-11-2022

WRZ.270.278.2022

Do przedmiotowego zamówienia zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień
publicznych nie stosuje się przepisów tej ustawy.