Przeprowadzenie badań User Experience istniejących i nowo tworzonych systemów teleinformatycznych (IT) Zamawiającego | Centrum e-Zdrowia

Przejdź do biuletyn informacji publicznej">

Unia Europejska Flaga Unii Europejskiej

Przeprowadzenie badań User Experience istniejących i nowo tworzonych systemów teleinformatycznych (IT) Zamawiającego

Ostatnia modyfikacja
27-10-2023

WRZ.270.258.2023

Specyfikacja warunków zamówienia, zwana dalej "SWZ" znajduje się na stronie prowadzonego postępowania pod linkiem:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-e7b9ad71-6da9-11ee-a60c-9ec5599dddc1

Na stronie prowadzonego postępowania udostępniane będą wyjaśnienia i zmiany treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.

Wartość zamówienia przekracza kwotę określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r.