Dostęp do sieci Internet przy wykorzystaniu łączy światłowodowych w COPD Centrum e-Zdrowia | Centrum e-Zdrowia

Przejdź do biuletyn informacji publicznej">

Unia Europejska Flaga Unii Europejskiej

Dostęp do sieci Internet przy wykorzystaniu łączy światłowodowych w COPD Centrum e-Zdrowia

Ostatnia modyfikacja
25-08-2023

WRZ.270.206.2023

Specyfikacja warunków zamówienia, zwana dalej "SWZ" znajduje się na stronie prowadzonego postępowania pod linkiem:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-88e50e3d-3…

Na stronie prowadzonego postępowania udostępniane będą wyjaśnienia i zmiany treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.