Joint Action | Centrum e-Zdrowia

Przejdź do biuletyn informacji publicznej">

Unia Europejska Flaga Unii Europejskiej

kadr na dłoń trzymająca smartfona

Joint Action
Extended EHR@EU Data Space for Primary Use

Nazwa projektu: Extended EHR@EU Data Space for Primary Use, akronim: Xt-EHR
Instytucja przyznająca: European Health and Digital Executive Agency – HADEA (PL: Europejska Agencja Wykonawcza ds. Zdrowia i Cyfryzacji)
Data rozpoczęcia projektu: 1 listopada 2023 r.
Data zakończenia projektu: 30 kwietnia 2026 r.
Czas trwania projektu: 30 miesięcy
Wartość Projektu: 5,895,799.30 EUR
Wartość dofinansowania: 4,716,638.90 EUR
Budżet CeZ: 35 617.09 EUR
Wartość dofinansowania dla CeZ: 28 493.66 EUR

Pandemia COVID-19 miała katalityczny wpływ na wzmocnienie współpracy pomiędzy państwami członkowskimi na poziomie UE. W kontekście tego kierunku Komisja przyjęła wniosek dotyczący rozporządzenia w sprawie EHDS o podstawowym i wtórnym wykorzystywaniu danych zdrowotnych. Projekt Joint Action - Extended EHR@EU Data Space for Primary Use (Xt-EHR) realizowany w konsorcjum, w którym bierze udział ponad 50 podmiotów z 28 krajów, wzmocni współpracę między państwami członkowskimi w zakresie interoperacyjności i wymiany danych dotyczących opieki zdrowotnej, zgodnie z projektowanym rozporządzeniem EHDS.

W ramach projektu Xt-EHR zostaną przygotowane wytyczne, specyfikacje techniczne, ramy oceny zgodności europejskiego formatu wymiany elektronicznej dokumentacji medycznej (EEHRxF). Zostaną określone niezbędne profile integracji EHR na rynku europejskim.

Korzyści i cele:

Współpraca państw członkowskich w ramach projektu przyczyni się do osiągnięcia następujących celów ogólnych:

  • Wspieranie jednolitego europejskiego rynku usług cyfrowych i produktów zdrowotnych,
  • Zapewnienie interoperacyjności i bezpieczeństwa danych dotyczących zdrowia,
  • Promowanie EEHRxF w systemach w UE,
  • Opracowanie specyfikacji technicznych i wytycznych, aby umożliwić przyjęcie rozporządzenia w sprawie EHDS w krajach członkowskich.

To wspólne działanie wspiera priorytet polityczny Komisji „Europa na miarę ery cyfrowej”. Projekt realizuje również ogólny cel program EU4Health dot.  „wzmocnienia systemów opieki zdrowotnej”.

 

belka z oznaczeniem finansowania UE

Powiązane treści

Nasze analizy biznesowe pomagają w podejmowaniu ważnych decyzji zarządczych w systemie ochrony zdrowia

W portfolio naszych cyfrowych usług są systemy IT, do których należą rejestry medyczne, dziedzinowe systemy teleinformatyczne oraz systemy wspomagające profilaktykę i leczenie

To jeden z najważniejszych projektów teleinformatycznych, który stanowi rdzeń ekosystemu e-zdrowia w Polsce