Świadczenie usługi serwisu, konserwacji i usuwania awarii urządzeń klimatyzacyjnych oraz centrali wentylacyjnej znajdujących się w siedzibie Centrum e-Zdrowia | Centrum e-Zdrowia

Przejdź do biuletyn informacji publicznej">

Unia Europejska Flaga Unii Europejskiej

Świadczenie usługi serwisu, konserwacji i usuwania awarii urządzeń klimatyzacyjnych oraz centrali wentylacyjnej znajdujących się w siedzibie Centrum e-Zdrowia

Ostatnia modyfikacja
16-02-2024

WRZ.270.11.2024

Do przedmiotowego zamówienia zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych nie stosuje się przepisów tej ustawy.