Długoterminowy najem trzech samochodów hybrydowych typu HEV, na potrzeby Centrum eZdrowia. | Centrum e-Zdrowia

Przejdź do biuletyn informacji publicznej">

Unia Europejska Flaga Unii Europejskiej

Długoterminowy najem trzech samochodów hybrydowych typu HEV, na potrzeby Centrum eZdrowia.

Ostatnia modyfikacja
02-10-2023

WRZ.270.239.2023

Do przedmiotowego zamówienia zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych nie stosuje się przepisów tej ustawy.