Współpraca z organizacjami pacjentów | Centrum e-Zdrowia

Przejdź do biuletyn informacji publicznej">

Unia Europejska Flaga Unii Europejskiej

Grupa uczestników szkolenia

Współpraca z organizacjami pacjentów

Akademia Centrum e-Zdrowia zaprasza do współpracy organizacje, których zakres działalności obejmuje wsparcie i pomoc pacjentom.

Celem współpracy jest nawiązanie dialogu, aktywizacja i wzrost zaangażowania organizacji pacjentów w proces edukacji pacjentów oraz poszerzanie wiedzy dot. korzystania przez pacjentów z udostępnianych centralnie rozwiązań IT/e-usług.

Uczestniczka szkolenia

Obszary współpracy:

  • edukacja i szkolenia
  • nowe e-rozwiązania w systemie ochrony zdrowia dla pacjentów
  • profilaktyka zdrowotna i promocja zdrowia

Współpraca realizowana będzie w oparciu o podpisany przez obie strony list intencyjny określający jej szczegółowy zakres. Każde ze wspólnie realizowanych działań uzgadniane i dostosowywane będą indywidualnie w odniesieniu do grupy docelowej. Akademia CeZ charakteryzuje się dużą otwartością i elastycznością w  zakresie rodzaju, tematyki jaki i terminów wspólnych działań.

Współpraca ma formułę otwartą dla zainteresowanych organizacji.

Zachęcamy do kontaktu: akademiacez [at] cez.gov.pl