Podpisaliśmy Deklarację prostego języka | Centrum e-Zdrowia

Przejdź do biuletyn informacji publicznej">

Unia Europejska Flaga Unii Europejskiej

dyrektor CeZ prezentuje podpisaną deklarację prostego języka

Podpisaliśmy Deklarację prostego języka

22 listopada dyrektor CeZ Paweł Kikosicki podpisał Deklarację prostego języka w imieniu naszej instytucji podczas V Forum Prostego Języka. To coroczna konferencja organizowana przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.

Zobowiązanie do stosowania standardu prostego języka

Podpisanie deklaracji to zobowiązanie, że jako organizacja będziemy:

  • doskonalić kompetencje niezbędne do komunikowania się prosto
  • stosować standardy prostego języka
  • uwrażliwiać się na potrzeby innych
  • propagować prosty język.

Deklarację podpisały już 54 urzędy państwowe i samorządowe. W tym roku dołączyliśmy do ich grona. Przeczytaj o Deklaracji prostego języka i jej sygnatariuszach.

Standard Prostego Języka w CeZ

Już od roku wprowadzamy w naszej instytucji standard prostego języka. Wynika to z naszej strategii na lata 2023 –2027, która zmienia kulturę naszej organizacji. Na pierwszym miejscu stawiamy dialog z użytkownikami naszych systemów i aplikacji oraz innymi interesariuszami. Standard prostego języka jest bardzo przydatnym narzędziem w takim działaniu. Dlatego przedstawiamy go pracownikom na szkoleniach i warsztatach, przygotowujemy materiały edukacyjne, zachęcamy do pisania prosto. Zaczynamy też upraszczać pisma, instrukcje i inne teksty skierowane do naszych interesariuszy.

V Forum Prostego Języka

Forum Prostego Języka gromadzi miłośników przystępnej komunikacji. W tym roku o swoich doświadczeniach z prostym językiem opowiedzieli:

  • prof. UAM dr hab. Jarosław Liberek (Uniwersytet im. Adama Mickiewicz w Poznaniu)
  • Krystyna Skrabek (Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego)
  • Beata Dąbrowska (Pisz prosto)
  • dr Magdalena Wanot-Miśtura (Uniwersytet Warszawski).

Posłuchaj prelegentów V Forum Prostego Języka.

Zdjęcia: Piotr Żurek, MFIPR