Co zrobiliśmy w 2023 roku | Centrum e-Zdrowia

Przejdź do biuletyn informacji publicznej">

Unia Europejska Flaga Unii Europejskiej

ręka lekarza ze stetoskopem

Co zrobiliśmy w 2023 roku

Wkroczyliśmy w 2024 rok. Przed nami wiele nowych wyzwań. Ale zanim z impetem ruszymy do naszych zadań, podsumujmy rok, który właśnie minął. Nad jakimi projektami pracowaliśmy w 2023 roku? Co udało nam się osiągnąć? 

W Nowym Roku życzymy Wam dużo zdrowia! I obiecujemy, że będziemy systematycznie wprowadzać w życie nasze plany, by zmieniać na lepsze funkcjonowanie sektora ochrony zdrowia. Na sercu leży nam zwłaszcza dobro pacjentów i to z myślą o nich tworzymy wiele nowoczesnych rozwiązań, które mogą zobaczyć np. w IKP i aplikacji mojeIKP. Ale myślimy także o profesjonalistach medycznych, starając się, by nasze usługi ułatwiały im pracę i odpowiadały na ich potrzeby.

Jakie działania udało nam się już wprowadzić? Przygotowaliśmy dla Was krótki, subiektywny przegląd najważniejszych działań w 2023 roku.

Styczeń

 • Przyjęliśmy „Strategię Centrum e-Zdrowia na lata 2023–2027. Jest to zbiór długofalowych celów naszej organizacji oraz kolejnych etapów ich realizacji. 
 • Wprowadziliśmy nowe funkcje w aplikacji mobilnej mojeIKP: skaner leków, dostęp do historii zdarzeń medycznych.
 • Rozpoczęliśmy projekt „Pacjent w centrum e-zdrowia”. Od 1 lutego 2023 r. organizacje pacjenckie mogą nam zgłaszać swoje pomysły na rozwój usług e-zdrowia.
 • Uruchomiliśmy cykl konferencji UserKon, których celem jest diagnoza potrzeb i oczekiwań użytkowników systemów e-zdrowia. Zorganizowaliśmy pierwszą konferencję z Naczelną Izbą Lekarską (NIL).
 • Wdrożyliśmy nowe, wydajniejsze, stabilniejsze i bezpieczniejsze środowisko produkcyjne Systemu Obsługi List Refundacyjnych (SOLR).
 • Rozpoczęliśmy cykl szkoleń dla pracowników podmiotów leczniczych dotyczący elektronicznej dokumentacji medycznej (EDM). Do listopada odbyło się 130 szkoleń, przeszkoliliśmy 3361 pracowników.
 • Rozpoczęliśmy roczny cykl audytów zgodności projektowanych i wdrażanych przez nas systemów i narzędzi z wymaganiami dostępności (WCAG 2.1).
 • Przyznaliśmy nagrodę specjalną Centrum e-Zdrowia za najlepszy projekt w kategorii informatyzacji ochrony zdrowia w Ogólnopolskim Międzyuczelnianym Konkursie Młodych Mistrzów. Nagroda trafiła do studentek i studentów ze Studenckiego Koła Naukowego „FOKS”.

Luty

 • Opublikowaliśmy wyniki badania oczekiwań pacjentów dotyczących rozwoju e-zdrowia. Badanie przeprowadziliśmy we współpracy z Fundacją My Pacjenci.
 • Uruchomiliśmy nową stronę Akademii CeZ, na której publikujemy informacje o bezpłatnych szkoleniach dla profesjonalistów medycznych i konferencjach poświęconych rozwojowi e-zdrowia.
 • Wystartowaliśmy z IV edycją programu stażowego „Bądź w Centrum e-Zdrowia” dla studentów i absolwentów kierunków technicznych i biznesowych.
 • Powołaliśmy wieloosobowe stanowiska ds. jakości e-usług – co porządkuje i uprofesjonalnia nasze działania w zakresie CX/UX.

Marzec

 • Wdrożyliśmy e-skierowania do uzdrowisk.

Kwiecień

 • 17 kwietnia Paweł Kikosicki podczas 4. Kongresu Zdrowie Polaków odebrał w imieniu Centrum e-Zdrowia nagrodę w konkursie „Perspektywy Medycyny 2022”. Nagroda została przyznana w kategorii „Telemedycyna, usługi e-Zdrowia” za system e-zdrowie.

Maj

 • Uzyskaliśmy certyfikat zgodności z prestiżowym, międzynarodowym standardem w zakresie informacji zgodnym z normą ISO 27001.
 • Uruchomiliśmy nowy System Monitorowania Zagrożeń zarządzania bezpieczeństwem (SMZ2) – zmiany dotyczą wprowadzania zgłoszeń o niepożądanych działaniach produktów leczniczych dla pracowników medycznych i pacjentów.
 • Zorganizowaliśmy konferencję UserKon wspólnie z Krajową Izbą Diagnostów Laboratoryjnych (KIDL), poprzedzoną oceną satysfakcji z korzystania z Systemu Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych (SMK), Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą (RPWDL) i Rejestru Diagnostów Laboratoryjnych (RDL).
 • Wprowadziliśmy nową funkcję w IKP: pacjenci objęci Indywidualnym Planem Opieki Medycznej mają dostęp do harmonogramu badań, wizyt i konsultacji zleconych przez lekarza POZ.

Czerwiec

 • Rozpoczęliśmy VII edycję „Badania stopnia informatyzacji podmiotów wykonujących działalność leczniczą”.
 • Wprowadziliśmy nowe funkcje w aplikacji mojeIKP: ułatwienie kontaktu z przychodnią, możliwość sprawdzenia terminu ważności leków w domowej apteczce, możliwość zamówienia e-recepty na leki przyjmowane stale, dostęp do ankiety badania jakości świadczeń medycznych (do tej pory tylko na IKP), dostęp do bezpłatnego programu NFZ „8 tygodni do zdrowia po COVID-19”.
 • Wdrożyliśmy system bezpieczeństwa DAM do monitorowania i analizowania aktywności w bazach danych, który pozwala na szybkie wykrywanie oszustw i innych nadużyć.
 • Dostosowaliśmy Rejestr Produktów Leczniczych (RPL) do wymagań EMA - moduł wymiany danych weterynaryjnych - i wprowadziliśmy ulepszenia w zakresie integracji RPL z unijną bazą produktów leczniczych weterynaryjnych (UPD).
 • Objęliśmy patronatem honorowym raport dotyczący sektora Med.-Tech „Top Disruptors in Healthcare”.

Lipiec

 • Przygotowaliśmy wraz z PACJENCI.PRO warsztat „E-zdrowie: Jaką wartość w rozwój rozwiązań cyfrowych wnoszą doświadczenia organizacji pacjentów?”.
 • Uruchomiliśmy badania satysfakcji z korzystania z infolinii CeZ w celu określenia obszarów wymagających zmiany. Badanie było prowadzone w trybie ciągłym w formie wywiadów telefonicznych (CATI).
 • Wprowadziliśmy aktualizację protokołu szyfrującego TLS, gwarantującego poufność danych użytkownika i ochronę transmisji w systemach dziedzinowych.
 • Wzięliśmy udział w spotkaniu inicjującym europejski projekt POTENTIAl, który ułatwi realizację usług w wymiarze transgranicznym.

Sierpień

 • Rozpoczęliśmy proces przygotowywania kolejnej transzy systemów (RA, RHF, RPL, RDG, ZSMOPL, e-Hemofilia), w których zostanie zmieniony sposób logowania na system login.gov.pl.
 • Zmieniliśmy konfigurację ustawień protokołów szyfrowania TLS w RAM i eGate (wyłączenie starszych niż 1.2).
 • Rozpoczęliśmy testy E2E dla wdrożenia podstawowego zakresu funkcjonalnego systemu e-Transplant.
 • Dodaliśmy w Systemie Obsługi List Refundacyjnych (SOLR) możliwości utworzenia nowej listy w obwieszczeniu refundacyjnym D2 (leki refundowane dla osób poniżej 18 lat).
 • Rozpoczęliśmy cykl szkoleń dla pracowników dotyczących pisania pism zgodnie z zasadami dostępności WCAG i standardem prostego języka.
 • Wprowadziliśmy nowe szablony pism, zgodne z zasadami dostępności WCAG i standardem prostego języka.
 • Rozpoczęliśmy prace nad podręcznikiem referencyjnym dla informatyków dotyczącym implementacji ICD-11 w systemach informatycznych podmiotów leczniczych.
 • Rozpoczęliśmy prace nad koncepcją wdrożenia klasyfikacji ICD-11 (I etap prac).
 • Wystartowaliśmy z V edycją programu stażowego „Bądź w Centrum e-Zdrowia” dla studentów i absolwentów kierunków technicznych i biznesowych.

Wrzesień

 • Zorganizowaliśmy konferencję User-Kon wraz z Naczelną Izbą Aptekarską (NIA), którą poprzedziliśmy oceną satysfakcji z korzystania z Rejestru Aptek (RA), Rejestru Hurtowni Farmaceutycznych (RHF), Rejestru Produktów Leczniczych (RPL), Zintegrowanego Systemu Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi (ZSMOPL). Przeprowadziliśmy warsztaty z użytkownikami, określające wymagania środowiska farmaceutów w zakresie RPL. 
 • Rozpoczęliśmy rekrutację na szkolenia (e-learningowe oraz warsztaty) dotyczące ICD-11 (jedenastej rewizji Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych).

Październik

 • Rozpoczęliśmy badanie opinii na temat portalu ezdrowie.gov.pl. To pierwszy krok do gruntownej przebudowy portalu.
 • Objęliśmy patronatem projekt OpenAEDMap realizowany przez Stowarzyszenie OpenStreetMap Polska. Sformalizowanie i pogłębienie współpracy pomiędzy dwoma instytucjami sprawi, że mapy defibrylatorów szybciej trafią do aplikacji mojeIKP.
 • Wdrożyliśmy pilotaż podstawowej wersji systemu e-Krew w RCKiK Białystok w zakresie: obsługi dawcy i pobierania krwi i preparatyki, badania krwi, zwalniania składników krwi.
 • Uruchomiliśmy portal o chorobach rzadkich.
 • Przeprowadziliśmy migrację Platformy Rejestrów: zmieniliśmy nazwę i domeny z Rejestry Medyczne na Rejestry e-Zdrowia, dostosowaliśmy i wdrożyliśmy zmiany w systemach CeZ, które korzystają z danych w rejestrach.
 • Wdrożyliśmy w Systemie Obsługi List Refundacyjnych (SOLR) zmiany wynikające z nowelizacji ustawy refundacyjnej w zakresie w zakresie wniosków, decyzji, podstaw limitów, modyfikacji marży hurtowej i detalicznej.
 • Rozpoczęliśmy cykl bezpłatnych szkoleń z zakresu cyberbezpieczeństwa skierowanych do podmiotów publicznych, które zajmują się działalnością leczniczą.
 • Objęliśmy patronatem honorowym konkurs Mother and Child Startup Challenge inicjowany przez Instytut Matki i Dziecka. Jest skierowany do firm i startupów medycznych, które oferują innowacyjne rozwiązania, aby poprawić jakość leczenia dzieci i kobiet w ciąży.
 • Rozpoczęliśmy działalność Zespołu Reagowania na Incydenty Bezpieczeństwa Komputerowego (CSIRT) dla sektora ochrony zdrowia.

Listopad

 • Stworzyliśmy nową wersję systemu RPWDL (RPWDL 2.0) do obsługi rejestru praktyk zawodowych diagnostów laboratoryjnych. Docelowo nowa wersja systemu będzie obsługiwać także pozostałe rejestry.
 • Zorganizowaliśmy konferencję „Perspektywy e-zdrowia – nowa jakość w procesie projektowania i wdrażania e-usług”, na której po raz pierwszy przyznaliśmy tytuł „Przyjaciela e-zdrowia”. W ramach konferencji przeprowadziliśmy z seniorami i ekspertami warsztat „Jak dostosowywać e-usługi do potrzeb seniorów”. 
 • Podpisaliśmy Deklarację Prostego Języka – zobowiązanie do stosowania rozwiązań zgodnych z jasną i konkretną komunikacją oraz propagowania ich wśród pracowników.
 • Uruchomiliśmy badanie satysfakcji z obsługi zgłoszeń wysyłanych drogą elektroniczną. Badanie było prowadzone w formie elektronicznej (CAWI). 
 • Uruchomiliśmy system powiadamiania o zdarzeniach negatywnych, aby szybko podejmować działania naprawcze.
 • Przeprowadziliśmy wdrożenie techniczne systemu e-Transplant, go-live 1.0 – bez dostępu sieciowego, pełne wdrożenie zależy od legislacji.

Grudzień

 • Opublikowaliśmy raport z wynikami badania ankietowego nt. przygotowania podmiotów leczniczych do wymiany #EDM, poziomu cyberbezpieczeństwa oraz wykorzystania nowych technologii.
 • Zakończyliśmy program rozwojowy w zakresie CX/UX dla ambasadorów jakości w CeZ.
 • Uruchomiliśmy cykl webinarów Praktycy Praktykom, których celem jest poznanie najlepszych rozwiązań rynkowych w zakresie projektowania e-usług.
 • Przygotowaliśmy do wdrożenia nową wersję Systemu Statystyki w Służbie Zdrowia (SSOZ II) – udostępniamy ją użytkownikom 2 stycznia.
 • Dodaliśmy do produktów leczniczych w Rejestrze Produktów Leczniczych (RPL) informację, czy zawierają w swoim składzie substancję psychotropową lub środek odurzający.
 • Rozpoczęliśmy wdrażanie systemu ochrony danych przed wyciekiem DLP (Data Loss Prevention) w oparciu o rozwiązanie Microsoft.
 • Wdrożyliśmy przetłumaczoną na język polski klasyfikację ICD-11 w Rejestrze Systemów Kodowania (RSK).
 • Obsłużyliśmy (od stycznia) 6488 spraw w ramach wsparcia obsługi pacjentów i instytucji (najwięcej dotyczyło wniosków o dane osobowe i jednostkowe dane medyczne oraz o dostęp do IKP).
 • Wdrożyliśmy (od lipca) w 9 rejestrach i systemach CeZ nowy sposób logowania za pomocą Węzła Krajowego (login.gov.pl), przeprowadziliśmy migrację z e-PLOZ na UEOZ. Rozpoczęliśmy prace nad implementacją obsługi certyfikatu kwalifikowanego w UEOZ. Opcja ta będzie dostępna niezależna od Węzła Krajowego/profilu zaufanego.