Świadczenie wsparcia dla oprogramowania Enterprise Architect oraz przedłużenie subskrypcji dla oprogramowania Sparx Systems | Centrum e-Zdrowia

Przejdź do biuletyn informacji publicznej">

Unia Europejska Flaga Unii Europejskiej

Świadczenie wsparcia dla oprogramowania Enterprise Architect oraz przedłużenie subskrypcji dla oprogramowania Sparx Systems

Ostatnia modyfikacja
01-12-2023

WRZ.270.303.2023

Do przedmiotowego zamówienia zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych nie stosuje się przepisów tej ustawy.