Świadczenie usługi dostępu do elektronicznego systemu informacji prawnej | Centrum e-Zdrowia

Przejdź do biuletyn informacji publicznej">

Unia Europejska Flaga Unii Europejskiej

Ostatnia modyfikacja
13-02-2024

Świadczenie usługi dostępu do elektronicznego systemu informacji prawnej

WPZ.230.1.2024

(101295)

UWAGA:

Zmiana postanowień Załącznika nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia.

W punkt III. Wymagania minimalne zawartości SIP podpunkt  "Ponadto baza programu musi zawierać" dodano punkty 3, 9 i 10, zmieniono numerację. Zmiany w dokumencie "AKTUALNY Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia" oznaczono kolorem zielonym.

Zmianie ulega termin przesyłania odpowiedzi z 12 lutego na 15 lutego 2024.

Odpowiedzi na niniejsze Zapytanie należy udzielić wraz z Załącznikiem nr 2, nie później niż do dnia 15 lutego 2024 r. do godz. 10:00, pocztą elektroniczną na adres: szacowanie [at] cez.gov.pl (szacowanie[at]cez[dot]gov[dot]pl)