Rozbudowa posiadanych środowisk wirtualizacyjnych Vmware i vSAN rozumiana jako dostawa dysków twardych do siedziby Zamawiającego | Centrum e-Zdrowia

Przejdź do biuletyn informacji publicznej">

Unia Europejska Flaga Unii Europejskiej

Rozbudowa posiadanych środowisk wirtualizacyjnych Vmware i vSAN rozumiana jako dostawa dysków twardych do siedziby Zamawiającego

Ostatnia modyfikacja
06-11-2023

WRZ.270.282.2023

Centrum e-Zdrowia informuje Wykonawców, że przedmiotowe postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem platformy e-Zamówienia.

Specyfikacja warunków zamówienia, zwana dalej "SWZ" znajduje się na stronie prowadzonego postępowania pod linkiem:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-6b663474-7c72-11ee-9aa3-96d3b4440790

Na stronie prowadzonego postępowania udostępniane będą wyjaśnienia i zmiany treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.

Wartość zamówienia nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 359 pkt. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r.

Postępowanie prowadzone w trybie podstawowym wariant 1.