Platforma do zarządzania komunikacją wewnętrzną Informacje podstawowe Formularze Komunikacja | Centrum e-Zdrowia

Przejdź do biuletyn informacji publicznej">

Unia Europejska Flaga Unii Europejskiej

Platforma do zarządzania komunikacją wewnętrzną Informacje podstawowe Formularze Komunikacja

Ostatnia modyfikacja
14-12-2023

WRZ.270.306.2023
 

Postępowanie prowadzone w trybie podstawowym, na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605) 

Specyfikacja warunków zamówienia, zwana dalej "SWZ" znajduje się na stronie prowadzonego postępowania pod linkiem:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-c1df21ea-8def-11ee-9fb5-3edbb70f45bd

Na stronie prowadzonego postępowania udostępniane będą wyjaśnienia i zmiany treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.