Organizacja spotkania wigilijnego dla pracowników | Centrum e-Zdrowia

Przejdź do biuletyn informacji publicznej">

Unia Europejska Flaga Unii Europejskiej

Organizacja spotkania wigilijnego dla pracowników

Ostatnia modyfikacja
20-11-2023

WRZ.270.293.2023

 

 

Centrum e-Zdrowia informuje Wykonawców, że przedmiotowe postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem platformy e-Zamówienia.

Specyfikacja warunków zamówienia, zwana dalej "SWZ" znajduje się na stronie prowadzonego postępowania pod linkiem:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-3517cc55-87e0-11ee-9fb5-3edbb70f45bd  

Na stronie prowadzonego postępowania udostępniane będą wyjaśnienia i zmiany treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.

Wartość zamówienia nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 359 pkt. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r.

Postępowanie prowadzone w trybie podstawowym na usługi społeczne i inne szczególne usługi, wariant 1.