Współpraca z Narodowym Instytutem Samorządu Terytorialnego | Centrum e-Zdrowia

Przejdź do biuletyn informacji publicznej">

Unia Europejska Flaga Unii Europejskiej

Pracownik przy komputerze

Współpraca z Narodowym Instytutem Samorządu Terytorialnego

W związku z  rozwojem informatyzacji obszaru ochrony zdrowia, Centrum e-Zdrowia w ramach Akademii CeZ w dniu 21 marca 2022 r. podpisało z Narodowym Instytutem Samorządu Terytorialnego porozumienie o współpracy.

Celem podjętej współpracy jest wspólne dbanie o szerzenie  wśród pracowników samorządów terytorialnych oraz pacjentów wiedzy w zakresie obecnych i nowych rozwiązań IT (e-usług) udostępnianych w ramach trwającego procesu informatyzacji obszaru ochrony zdrowia w Polsce. Podjęta współpraca  jest szansą na dotarcie do jeszcze większej liczby osób i pokazanie, jak nowoczesne e-usługi ułatwiają zarządzanie na co dzień sprawami zdrowotnymi obywateli.
 

zdjęcie przedstawiające uczestników szkolenia

Organizowane przez Akademię CeZ w ramach współpracy z NIST szkolenia skierowane są do wszystkich pracowników samorządów terytorialnych w szczególności pracowników departamentów zdrowia oraz osób, które zajmują się obsługą interesariuszy. Dodatkowo  na zaproszenie Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego (NIST) eksperci CeZ uczestniczą w wydarzeniach organizowanych przez NIST skierowanych do innych grup społecznych np. seniorów. 

Zagadnienia poruszane podczas  szkoleń i wydarzeń:

 • Profil Zaufany – metody potwierdzania,
 • Internetowe Konto Pacjenta (IKP) - logowanie, obsługa, funkcjonalności,
 • e-recepta - główne założenia elektronicznej recepty, 
 • podstawowe założenia e-recepta transgranicznej,
 • e-skierowanie – główne założenia.

Rekrutacje na szkolenia i seminaria prowadzi Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego.
Terminy szkoleń:

 • 21 marca 2022 godz. 10:00 szkolenie on-line
 • 25 kwietnia 2022 – seminarium w Uniejowie
 • 30 maja 2022 -  seminarium w Uniejowie
 • 13 czerwca 2022 - seminarium w Uniejowie
 • 12 września 2022 - seminarium w Uniejowie
 • 19 września 2022 - seminarium w Uniejowie
 • 24 października 2022 - seminarium w Uniejowie
   

Powiązane treści

Wspieramy społeczeństwo w rozwoju kompetencji cyfrowych w obszarze zdrowia.

Przygotowaliśmy ofertę bezpłatnych szkoleń z prowadzenia, wytwarzania i przetwarzania elektronicznej dokumentacji medycznej. Sprawdź możliwości i zarejestruj się na szkolenie

Prowadzimy szkolenia dostosowane do potrzeb m.in. podmiotów nie posiadających aktualnej umowy z NFZ, instytucji rządowych i organizacji pacjenckich. Sprawdź, jak z nich skorzystać.