E-zdrowie jest sukcesem na skalę europejską | Centrum e-Zdrowia

Przejdź do biuletyn informacji publicznej">

Unia Europejska Flaga Unii Europejskiej

symboliczne przedstawienie ciągu danych

E-zdrowie jest sukcesem na skalę europejską

12 września 2022 r. w Warszawie odbyło się wydarzenie pt.: „360 stopni wokół Systemu e-zdrowia”, podsumowujące realizację jednego z najważniejszych projektów CeZ - unijnego projektu informatycznego „Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych (P1)". 

Celem projektu była budowa i rozwój systemu e-zdrowie (P1), który umożliwia gromadzenie, przetwarzanie i udostępnianie zasobów cyfrowych o zdarzeniach medycznych pacjentów oraz indeksów elektronicznej dokumentacji medycznej (EDM). System on obejmuje zasięgiem wszystkie podmioty medyczne, niezależnie od źródła finansowania udzielanych w nich świadczeń.

System e-zdrowie (P1) ma na celu podniesienie jakości i efektywności usług w ochronie zdrowia oraz wspierać codzienną pracę podmiotów leczniczych, pracowników medycznych i administracji publicznej odpowiedzialnej za funkcjonowanie sektora ochrony zdrowia w Polsce. Pacjentom dostarcza cyfrowe narzędzia ułatwiające zarządzanie zdrowiem swoim oraz bliskich jak np.: e-recepta, e-skierowanie, ZM, EDM, IKP, mojeIKP, aplikacja usługodawców i aptek, platforma publikacyjna, hurtownia danych, e-rejestracja, teleporady, zamawianie recept online.

Mamy tylu użytkowników systemu, ilu jest obywateli w naszym kraju. Tyle też jest potrzeb i oczekiwań. Jednak to co już udało nam się stworzyć, to ogromny sukces na skalę Polski i całej Europy

Piotr Węcławik, dyrektor Departamentu Innowacji w Ministerstwie Zdrowia, nadzorujący pracę CeZ

Pandemia pokazała, że e-zdrowie jest nam niezbędne – nam, czyli pacjentom, pracownikom medycznym, podmiotom odpowiedzialnym za zarządzanie placówkami leczniczymi oraz tym, które odpowiadają za budowanie długofalowej polityki zdrowotnej dla całego kraju. Pojawiła się wówczas nagła potrzeba, aby pacjenci mogli załatwiać najważniejsze sprawy online, bez konieczności kontaktu osobistego z lekarzem czy pielęgniarką. Teleporady czy e-wizyty, początkowo dosyć nieufnie odbierane przez wielu, z dnia na dzień stały się skutecznym i powszechnie stosowanym narzędziem diagnostyki i leczenia

Paweł Kikosicki, dyrektor Centrum e-Zdrowia

Podczas wydarzenia, które było organizowane przez Centrum e-Zdrowia wraz z Ministerstwem Zdrowia, zostały zaprezentowano najważniejsze zmiany, jakie zaszły w obszarze e-zdrowia w Polsce, jak również plany na kolejne lata. W dyskusji o rozwoju cyfrowych usług i digitalizacji sektora ochrony zdrowia wzięli ponadto udział przedstawiciele świata medycyny oraz sektora prywatnego.  

„IKP staje się narzędziem i podstawą komunikacji pacjenta z system e-zdrowie (P1). Z poziomu IKP pacjent może zarządzać dostępem do swoich danych medycznych, mamy też możliwość np. wskazanie pełnomocnika, który w jego imieniu będzie mógł zarządzać jego danymi, a dzięki współpracy z ZUS jest możliwość podpięcia danych opiekunów dzieci” – mówił podczas swego wystąpienia Andrzej Sarnowski, dyrektor Pionu Rozwoju SIM i Wdrożeń, odpowiedzialny za realizację projektu P1, który swoje wystąpienie zakończył słowami: „System e-zdrowie (P1) uruchomiliśmy i rozwijamy dzięki zaangażowaniu pracowników medycznych i przedstawicieli podmiotów leczniczych, przy ogromnym wsparciu i zaangażowaniu instytucji publicznych, jak Ministerstwo Zdrowia, NFZ, Naczelna Izba Aptekarska, PZH i inne. Nie zrobilibyśmy tego bez zaangażowania moich Koleżanek i moich Kolegów z CeZ, którym z tego miejsca serdecznie dziękuję”.

Dyskusja panelistów

O systemie e-zdrowie (P1)

System e-zdrowie (P1) jest jednym ze sztandarowych projektów Ministerstwa Zdrowia, a za jego budowę, wdrożenie, utrzymanie i rozwój odpowiada Centrum e-Zdrowia. Rozwiązanie to powstało w ramach projektu „Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych (P1)” przy udziale środków z Unii Europejskiej.

Wdrożenie e-usług w ochronie zdrowia to korzyści nie tylko dla pacjenta, ale także dla całego systemu. Informatyzacja pozwala na ograniczenie kosztów, oszczędność czasu pracy pracowników medycznych, poprawę jakości obsługi pacjentów, planowanie opieki zdrowotnej, zarządzanie kryzysowe, zapewnienie interoperacyjności z europejskimi platformami elektronicznymi w zakresie obszaru ochrony zdrowia oraz zapewnienie wiarygodności danych o zdarzeniach medycznych.

Dotychczas wprowadzono kolejno: e-recepty, e-skierowania, Internetowe Konto Pacjenta wraz z jego mobilnym odpowiednikiem – aplikacją mojeIKP, zdarzenia medyczne oraz uruchomiono wymianę elektroniczną dokumentacji medycznej (EDM). Uruchomiono także portal ezdrowie.gov.pl, czyli centralną bazę wiedzy o systemie dla dostawców, farmaceutów i podmiotów leczniczych. Centrum e-Zdrowia prowadzi też szkolenia z usług e-zdrowia w ramach Akademii CeZ.
Aktualnie Centrum jest gotowe do przeprowadzenia m.in. pilotażu medycyny szkolnej, co ma nastąpić na przełomie września i października oraz cyfryzacji leczenia uzdrowiskowego.

Zachęcamy do obejrzenia relacji wideo z konferencji.

belka z danymi P1, alternatywa tekstowa poniżej
  • Ponad 16,2 mln użytkowników Internetowego Konta Pacjenta
  • 1,2 mld wystawionych e-recept
  • 90 mln wystawionych e-skierowań
  • 3,6 mln instalacji aplikacji moje IKP