Szkolenia z EDM | Centrum e-Zdrowia

Przejdź do biuletyn informacji publicznej">

Unia Europejska Flaga Unii Europejskiej

Pracownica medyczna wskazująca ekran komputera pracownikowi medycznemu

Szkolenia z EDM

Przygotowaliśmy ofertę bezpłatnych szkoleń z prowadzenia, wytwarzania i przetwarzania elektronicznej dokumentacji medycznej. Sprawdź możliwości i zarejestruj się na szkolenie

Partnerzy projektu

Szkolenia z EDM realizowane są w ramach projektu „Poprawa jakości świadczonych usług medycznych poprzez zapoznanie i przeszkolenie pracowników podmiotów leczniczych z podstawowymi terminami i procesami związanymi z wystawianiem, prowadzeniem i wymianą Elektronicznej Dokumentacji Medycznej".

Nasze szkolenia adresowane są do podmiotów leczniczych, w których realizowane są stacjonarne i całodobowe świadczenia szpitalne, podmiotów leczniczych realizujących świadczenia opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna (POZ), a także podmiotów leczniczych realizujących świadczenia opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna (AOS).

Podmioty aplikujące do udziału w szkoleniach muszą mieć aktualny kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia (NFZ). W szkoleniach uczestniczyć mogą pracownicy zatrudnieni przez dany podmiot, niezależnie od formy zatrudnienia.

Zakres szkoleń obejmuje zapoznanie się z gotowymi rozwiązaniami i narzędziami wdrażanymi w ramach procesu informatyzacji systemu ochrony zdrowia w Polsce: systemem e-zdrowie (P1), w tym e-receptą, e-skierowaniem, Elektroniczną Dokumentacją Medyczną (EDM) oraz Internetowym Kontem Pacjenta (IKP).

W ramach projektu planujemy przeszkolić: 21120 osób z 3300 podmiotów leczniczych, w tym 660 szpitali, 1460 POZ-ów i 1180 AOS-ów.

Cel projektu

Projekt ma na celu poprawę jakości udzielanych przez podmioty lecznicze świadczeń, poprzez wzrost kompetencji oraz wiedzy pracowników podmiotów leczniczych w zakresie tworzenia e-recepty, e-skierowania, Elektronicznej Dokumentacji Medycznej (EDM) oraz Internetowego Konta Pacjenta (IKP).

Korzyści z EDM

lepsza koordynacja
i jakość procesu leczenia

szybki dostęp do historii leczenia, diagnostyki specjalistycznej i laboratoryjnej

wymiana elektronicznej dokumentacji medycznej pomiędzy placówkami

zwiększenie bezpieczeństwa
i kontroli wrażliwych danych medycznych

zwiększenie interoperacyjności sektora ochrony zdrowia

elektroniczna standaryzacja usług i dokumentów medycznych

dostęp do EDM za pośrednictwem Internetowego Konta Pacjenta

pacjent decyduje, jakim pracownikom medycznym udzieli dostępu

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach działania 5.2. Działania projakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych.

Czas trwania projektu
Okres realizacji projektu 01.05.2019 – 31.10.2023 r.
Okres realizacji szkoleń 01.11.2019 – 31.08.2023 r.

 

Film: Jakie korzyści daje Elektroniczna Dokumentacja Medyczna

Korzyści z EDM (pdf, 128.42 Kb)

Szkolenia dla szpitali

Rekrutacja trwa przez cały okres realizacji projektu, do momentu wyczerpania puli szkoleń. W procesie rekrutacji decyduje kolejność zgłoszeń.

uczestnik szkolenia
uczestnicy szkolenia

Szkolenia
dla POZ i AOS

Rekrutacja trwa przez cały okres realizacji projektu. Szkolenia przeznaczone są dla pracowników podmiotów leczniczych, wykonujących podstawową opiekę zdrowotną oraz ambulatoryjną opiekę specjalistyczną.

zdjęcie przedstawiające interesanta podczas próby kontaktu

Skontaktuj się z nami

Pomoc techniczną można uzyskać:

telefonicznie: 19 239, dla dzwoniących z zagranicy: +48 515 239 239,
mailowoakademiaedm [at] cez.gov.pl (akademiaedm[at]cez[dot]gov[dot]pl)

Pomoc świadczona jest całodobowo, przez 7 dni w tygodniu (również w święta).

Powiązane treści

Prowadzimy szkolenia dostosowane do potrzeb m.in. podmiotów nie posiadających aktualnej umowy z NFZ, instytucji rządowych i organizacji pacjenckich. Sprawdź, jak z nich skorzystać. 

Rekrutacja na szkolenia trwa przez cały okres trwania projektu, do momentu wyczerpania puli szkoleń. W procesie rekrutacji decyduje kolejność zgłoszeń. Nie czekaj, już dziś zgłoś się na szkolenie

Szkolenia dla pracowników podmiotów leczniczych, wykonujących podstawową opiekę zdrowotną oraz ambulatoryjną opiekę specjalistyczną

Akademia CeZ na prośbę Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych wsparła KIDL w organizacji i przeprowadzeniu cyklu szkoleń z Elektronicznej Dokumentacji Medycznej, skierowanych do diagnostów laboratoryjnych